Registracijos taisyklės

HOTC internetinės SVETAINĖS naudojimosi sąlygos ir privatumo politika

 

Prieš jungiantis ar naudojantis www.hotc.lt internetine svetaine, prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas (toliau – Sąlygos).

Naudodami šią www.hotc.lt internetinę svetainę (toliau – Svetainė) Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šias Sąlygas ir sutinkate jų laikytis. Jeigu Jūs nesutinkate laikytis šių Sąlygų, Jūs neturite teisės naudotis šia Svetaine.

HOTC turi teisę bet kuriuo metu iš anksto nepranešus keisti šias Sąlygas. Naudodami Svetainę po Sąlygų pakeitimo Jūs pripažįstate, kad sutinkate su visais pakeitimais.

Paskutinį kartą šios Sąlygos buvo pakeistos  2018 12 01.

1. HOTC Internetinės Svetainės turinys

Informacija, pateikiama Svetainėje, apima medicinos mokslo naujienas, žurnalų straipsnius, santraukas, nuorodas, kitą šviečiamąją medžiagą, reklamą ir kitą sveikatos apsaugos specialistams skirtą su sveikatos apsauga susijusią informaciją. Svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams ir yra tik informacinio pobūdžio. Informacija nėra alternatyva sveikatos apsaugos specialisto profesionaliai išvadai.

HOTC deda visas pastangas, kad Svetainėje skelbiama komercinė informacija būtų aiškiai atpažįstama. Komercine informacija gali būti Svetainės rėmėjų skelbiama informacija. HOTC neprisiima atsakomybės už tokios informacijos turinį.

2. Atsakomybės ribojimas

HOTC neužtikrina ir neteikia garantijų dėl Svetainėje pateiktos informacijos ar medžiagos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl Svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Jums tenka pareiga įvertinti bet kokios Svetainėje esančios informacijos tikslumą. Jeigu Jūs esate sveikatos apsaugos specialistas, prieš pradėdamas bet kokį gydymą, paremtą HOTC Svetainėje pateikta informacija, Jūs privalote įvertinti šią informaciją, remdamasis savo turimomis profesinėmis žiniomis, kitais šaltiniais ir kompetentingų trečiųjų asmenų nuomone. Jeigu Jūs esate vartotojas, Jūs neturite vadovautis arba pasitikėti šia informacija kaip profesionalia medicinine konsultacija arba naudotis ja kaip alternatyva bet kokio pobūdžio santykiams su Jūsų gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos apsaugos specialistu, ar bet kokiai informacijai, kurią jie Jums suteikė. Jūs privalote įvertinti šią informaciją kartu su savo gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos apsaugos specialistu ir elgtis taip, kaip jie nurodo. Taip pat, rekomenduojame Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą patikrinti remiantis kitais prieinamais šaltiniais.

HOTC neprisiima jokios atsakomybės už informacijos ar medžiagos, pateiktos Svetainėje, tikslumą, turinį, išbaigtumą, teisėtumą, patikimumą, naudingumą ar prieinamumą. HOTC neprisiima atsakomybės už skelbiamos informacijos ar medžiagos ištrynimą be išankstinio įspėjimo, negalėjimą išsaugoti, netinkamą ar pavėluotą pateikimą.

HOTC nėra atsakinga už tiesioginę, netiesioginę ar bet kokią kitą žalą, atsiradusią dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis Svetaine, arba dėl Svetainės lankytojo pasitikėjimo bet kokia šioje Svetainėje pateikta informacija. HOTC neatsako už pranešimų bei žinučių turinį, kuriuos Svetainėje paskelbia Svetainės lankytojai. Svetainės naudotojai turi teisę informuoti HOTC apie jų teises pažeidžiančias kitų lankytojų žinutes ar kitokio pobūdžio informaciją ir prašyti šią informaciją pašalinti iš Svetainės HOTC nusistatyta tvarka.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudodami Svetainę parsisiunčiate ar kitaip gaunate informaciją ar medžiagą savo nuožiūra ir savo paties rizika ir kad HOTC neatsako už žalą Jūsų kompiuterinei sistemai arba duomenų praradimą, kilusį dėl tokios informacijos ar medžiagos parsisiuntimo iš Svetainės.

3. Autorių teisės

HOTC priklauso visos nuosavybės teisės į Svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kitus Europos Sąjungos ir tarptautinius autorių teisių apsaugos įstatymus. Šią informaciją kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško Svetainės savininko sutikimo griežtai draudžiama. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais ir apimtimi, numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Tiesioginės nuorodos į Svetainę yra leidžiamos. Draudžiama pateikti nuorodas į Svetainę, jeigu kontekstas, kuriame tokia nuoroda yra pateikiama, yra neteisėto, nešvankaus ar įžeidžiančio turinio, arba jeigu nuorodos pateikimas bet kokiu būdu daro neigiamą įtaką HOTC reputacijai. HOTC neatsisako teisės reikalauti iš atsakingo asmens atlyginti visą dėl šios sąlygos nesilaikymo patirtą žalą.

4. Prekių ženklai

Šioje Svetainėje naudojami prekių ženklai, logotipai nuosavybės teise priklauso HOTC arba kitiems tretiesiems asmenims, kurie HOTC suteikė teisę naudoti Svetainėje šiuos prekių ženklus bei logotipus. Šie prekių ženklai ir logotipai Svetainės naudotojų negali būti naudojami be išankstinio raštiško HOTC ar atitinkamo prekių ženklo teisių turėtojo sutikimo.

5. Nuorodos

Jūsų patogumui Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų internetines svetaines ir šaltinius. Interneto svetainės ar puslapiai, į kuriuos veda nuorodos iš šios Svetainės, yra sukurti asmenų, kurių HOTC nekontroliuoja, todėl HOTC neteikia jokių duomenų ar garantijų dėl bet kokio turinio, programos ar paslaugos, numatytos nurodytose internetinėse svetainėse, teisingumo, tikslumo, veikimo ar kokybės. HOTC negali garantuoti, kad atsitiktinai šios svetainės ar puslapiai nepateiks netinkamo turinio informacijos, ir neprisiima jokios atsakomybės už šių svetainių ar puslapių turinį.

6. Svetainės naudojimo apribojimai

Jūs įsipareigojate netrikdyti normalaus Svetainės darbo ir nesikėsinti pažeisti jos vientisumo, įsilaužiant į Svetainę, pakeičiant joje esančią informaciją, užkertant kelią ar apribojant kitų naudotojų lankymąsi šioje Svetainėje bei atlikti kitus veiksmus, galinčius neigiamai paveikti Svetainės darbą ir lankytojų duomenų saugumą; taip pat nenaudoti Svetainės jokiems nusikalstamiems, neteisėtiems tikslams.

7. Svetainės saugumas

HOTC imasi visų įmanomų pastangų, kad į Svetainę nepatektų virusų, tačiau neteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už virusus. Todėl, prieš persikeliant informaciją iš šio Svetainės, rekomenduojame imtis visų įprastinių saugumo priemonių.

8. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

Šioms Sąlygoms ir visoms naudojantis Svetaine atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi išimtinai Lietuvos Respublikos įstatymai. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant tarptautines sutartis, šalys turi teisę pasirinkti taikytiną teisę, pripažįstama, kad buvo pasirinkta Lietuvos Respublikos teisė.

Visi ginčai, kylantys dėl naudojimosi Svetaine ar su tuo susiję bus sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę HOTC buveinės vietos teisme.

9. Pareiškimas apie sutikimą

Prisijungęs prie internetinės svetainės www.hotc.lt, Jūs patvirtinate, kad besąlygiškai sutinkate su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 PRIVATUMO POLITIKA

Įgyvendindami teisės normas, įpareigojančias užtikrinti asmens duomenų apsaugą, informuojame Jus apie tai, kokius asmens duomenis renkame apie Svetainės lankytojus, kaip šie duomenys naudojami, ir kokias svetainės lankytojai turi teises, susijusias su jų asmens duomenų apsauga.

1. Duomenų valdytojo rekvizitai ir buveinė

VšĮ „Biomedicinos tyrimai ir it-sprendimai““ yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kodas 300619557, kurio registravimo duomenys tvarkomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. VšĮ „Biomedicinos tyrimai ir it-sprendimai“

buveinės adresas yra Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius.

2. Tvarkomi asmens duomenys

Mes galime rinkti šiuos duomenis apie Svetainės lankytojus:

a) duomenis apie Svetainės lankymą ir peržiūrą, kaip jie apibrėžti 3 skyriuje;

b) duomenis, kuriuos lankytojai pateikia siekdami užsiregistruoti Svetainėje ar užsisakydami per Svetainę teikiamas paslaugas ar informaciją, kaip jie apibrėžti 4 skyriuje.

3. Duomenys apie svetainės lankymą

Jūsų lankymosi svetainėje metu gali būti renkami tokie duomenys: Jūsų naudojamo kompiuterio, telefono, ar kito įrenginio, turinčio galimybę naršyti internete, IP adresas, jo geografinė buvimo vieta, naršyklės tipas, apsilankymo svetainėje šaltinis, apsilankymo laikas ir trukmė, duomenys apie tai, kokie puslapiai svetainėje buvo peržiūrėti ir koks jų kiekis. Šie duomenys leidžia pritaikyti svetainės turinį lankytojo naršyklei bei suteikia statistinę informaciją apie svetainės lankytojus. Šie duomenys nėra naudojami ir iš jų negalima nustatyti lankytojo asmenybės.

Svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“), kurie gali būti išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Jie gali būti panaudoti svetainei administruoti, taip pat tam, kad galėtume nustatyti, kada svetainė yra lankoma to paties lankytojo, siekiant individualizuoti svetainėje pateikiamą turinį. Dauguma interneto naršyklių suteikia galimybę uždrausti slapukų naudojimą. Tačiau tai gali apsunkinti Svetainės naudojimą.

4. Registracijos duomenys

Svetainėje lankytojams yra suteikiama galimybė užsiregistruoti. Užsiregistravę lankytojai gali gauti Svetainės teikiamas paslaugas ir informaciją (paprastai – naujienų laiškus) el. paštu. Registracijos metu lankytojai turi pateikti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerius, kvalifikaciją, darbovietę. Registruodamiesi lankytojai turi patvirtinti, kad sutinka, jog jų nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi automatiniu būdu informavimo apie svetainės naujienas tikslais.

5. Asmens duomenų naudojimas

Surinkti asmens duomenys bus naudojami tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Duomenys nebus parduodami ar teikiami jokiems tretiesiems asmenims.

6. Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis esame surinkę ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti per vienerius paskutinius metus, turite atvykti adresu Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius ir pateikti savo asmens dokumentą. Tai reikalinga tam, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų atskleisti pašaliniams asmenims.

Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Jeigu susipažinę su savo asmens duomenimis nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, gali kreiptis žodžiu, raštu ar kita forma prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Jūs turite teisę nesutikti (raštu, žodžiu ar kita forma), kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Jūsų duomenų tvarkymą nedelsdami ir nemokamai nutrauksime.

7. Kitos sąlygos

Mes turime teisę vienašališkai pakeisti šios privatumo politikos sąlygas, patalpindami naują privatumo politikos redakciją. Apie pakeitimus galite sužinoti apsilankę Svetainėje ir peržiūrėję privatumo politiką.